Dokümanlar

Img

TÜRÜ

DOKÜMAN ADI

KOD

AÇIKLAMA

PROSEDÜR

TETKİK VE BELGE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

P-06

Belgelendirme, yeniden belgelendirme, gözetim, transfer, kısmi süreli, entegre/birleşik, birden çok tesis ve ön tetkiklerinin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması için uygulanan prosedür.

PROSEDÜR

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ / İPTALİ ve KAPSAMININ DEĞİŞTİRİLMESİ

P-11

Belgelendirilmiş müşterilerin sertifikalarının askıya alınması, geri çekilmesi / iptali ve kapsamının değiştirilmesi için yöntemlerin tanımlandığı prosedür.

PROSEDÜR

MÜŞTERİ YÖNETİM SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

P-15

Müşterinin faaliyet gösterdiği alanda özellikle Adres ve Kapsam değişikliği ve Müşteri yönetim sistemlerinde yapılacak değişikliklerde izlenecek yöntemi tanımlayan prosedür. (Form: Firma Değişiklik Talep Formu_ F-034)

PROSEDÜR

SERTİFİKA VE LOGO KULLANIMI

P-16

Yönetim Sistemlerine ilişkin verilen Belgelerin müşteri tarafından nasıl kullanılacağını tanımlar. Ayrıca, YBM ve Akreditasyon Kurumlarına ait Logoların nasıl kullanılacağına dair şartların izah edildiği prosedür. Müşteri bu prosedürde tanımlanan şartlara uymakla yükümlüdür.

PROSEDÜR

BAŞVURU DEĞERLENDİRME ve HİZMETLERİN FİYATLANDIRILMASI

P-17

Yönetim Sistemleri Belgelendirme hizmetlerinde müşteriye sunulacak tekliflerin hazırlanmasında izlenen yöntemi açıklayan prosedür.

(Form: Firma Bilgi Formu_ F-018)

PROSEDÜR

İTİRAZLAR ve ŞİKAYETLER

P-19

İlgili tarafların (YBM'nin belgelendirdiği tüm müşteriler, etkilenen kişi ve organizasyonlar), YBM tarafından bildirilen şartlara uyulmaması ya da katılmaması durumunda izlenecek yöntemi tanımlayan prosedür.

DOKÜMAN

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN

TETKİK ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

D-07

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre tetkik yapılacak müşterilerin referans kaynak olarak kullanabilecekleri ve tetkike ne kadar hazır olduklarını tespit edebilecekleri dokümandır.

DOKÜMAN

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN

TETKİK ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

D-32

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına göre tetkik yapılacak müşterilerin referans kaynak olarak kullanabilecekleri ve tetkike ne kadar hazır olduklarını tespit edebilecekleri dokümandır.

DOKÜMAN

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TETKİK ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

D-38

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre tetkik yapılacak müşterilerin referans kaynak olarak kullanabilecekleri ve tetkike ne kadar hazır olduklarını tespit edebilecekleri dokümandır.

DOKÜMAN

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TETKİK ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

D-56

ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre tetkik yapılacak müşterilerin referans kaynak olarak kullanabilecekleri ve tetkike ne kadar hazır olduklarını tespit edebilecekleri dokümandır.

GÖREV TANIMI

BAŞ TETKİKÇİ, TETKİKÇİ VE TEKNİK UZMAN GÖREV TANIMI

GT

İç ve Dış Tetkikçiler ve Teknik uzmanların görev ve sorumluluklarını izleyebilecekleri dokümandır.