Dokümanlar

Img
tr>
   »  P-19 İtiraz ve Şikayetler Prosedür ve Form
Amaç :İlgili tarafların YBM tarafından verilen kararlara katılmaması durumunda izleyeceği yöntemi tanımlamaktır.
Kapsam :YBM'nin belgelendirdiği tüm müşteriler, etkilenen kişi ve organizasyonlar (ilgili taraflar) için uygulanır. 

İtirazlar ve Şikayetler Prosedürü İçin Tıklayınız...
 
   »  P-11 Sertifikaların Geri Çekilmesi Askıya Alınması İptali ve Kapsam Prosedürü
Amaç :Belgelendirilmiş müşterilerin sertifikalarının askıya alınması, geri çekilmesi ve iptali için sistem tanımlamaktır.
Müşteri kalite yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi ardından sertifika kapsamında yapılacak değişiklikler durumunda izlenecek olan yöntemi tanımlamaktır
Kapsam :YBM'nin tüm belgelendirilmiş müşterileri için uygulanabilirdir.

Sertifikaların Geri Çekilmesi Askıya Alınması İptali ve Kapsam Prosedürü İçin Tıklayınız...
 
   »  P-16 YBM Logo Kullanım Prosedürü
YBM ve akreditasyon kurumu logolarını sadece kalite sistem denetim ve belgelendirme işlemini temsil etmek üzere kullanabilecektir. Marka ve logo kullanımı ile ilgili uyulması gereken hususlar ile YBM belgelendirme işaretinin kullanım şartları Sertifika ve Logo Kullanım Prosedüründe (P-16) tanımlanmıştır.

P-16 Sertifika ve Logo Kullanımı Prosedürü İçin Tıklayınız...
 
   »  P-17 YBM Hizmetlerin Fiyatlandırılması Prosedürü
 
   »  F-018 Firma Bilgi Formu
Kuruluş yönetici ya da temsilcisi tarafından firma faaliyetleri, çalışan sayısı, işletme prosesleri gibi bilgilerin yer aldığı"Firma Bilgi Formu" nun doldurularak YBM'ye gönderilmesi. »  F-018 FBF Kullanıcı Klavuzu
 
   »  D-07 Denetim ve Dokümantasyon Beklentileri
   »   D-049 (0) Tetkik ve Belgelendirme Presesi dokümanı İngilizce
   »  D-43 ISO 9001:2015 Denetim Dokümantasyon Beklentileri
 
   »  P-15 Müşteri Yönetim Sistemin ve Belgelendirme Sistemi Kurallarında Yapılan Değişiklikler
 
   »  F-034 Firma Değişiklik Talep Formu
   »  D-32 DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ (Çevre Yönetim Sistemleri) ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ
   »  D-38 DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri) ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ
   »  Görev Tanımları