Kurumsal

  |   Kurumsal

YÖNETİM BELGELENDİRME MERKEZİ

TEST VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Img

Yönetim Belgelendirme Merkezi (YBM), yönetim sistemlerinin (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi vb.) belgelendirilmesi konularında hizmet veren ve sürekli gelişmeyi kendine ilke edinen bir belgelendirme kuruluşudur.

YBM, JAS-ANZ tarafından tüm belgelendirme kodlarında akredite edilmiş şirketin 2005’ten bu yana Türkiye Temsilciliği’ni yapmaktadır. 2005 yılından günümüze gıda, bilişim, sağlık, otomotiv, kimya, inşaat, hizmet, turizm vb. pek çok sektörde birçok firmanın belgelendirme denetimlerini gerçekleştirilmiştir.

Kalite anlayışının yaygınlaştırılarak her sektöre ulaştırılması amacıyla kurulmuş olan YBM, müşterilerinin tüm gereksinimlerine cevap verebilecek uzman bir denetçi kadrosuna ve donanıma sahiptir. Ayrıca YBM, Ağustos 2007’de Trans Training Limited (TTL) nin Türkiye temsilciliğini alarak personel belgelendirme (baş denetçilik ve iç denetçilik eğitimleri) çalışmalarına da başlamıştır. Bu kapsamda pek çok kez baş denetçilik eğitimi programlayarak gerçekleştirmiştir.

2009 yılından itibaren diğer akreditasyonlarımıza ek olarak TÜRKAK akreditasyonunu gerçekleştiren YBM; ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 27001 standartlarında belgelendirme hizmetlerini Türkiye sınırları içerisinde vermektedir.

YBM, 2017 yılında ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 13485 ve 2018 yılından itibaren de ISO 45001, ISO 50001, ISO 37001, ISO 20000-1, ISO 22301 standartlarında akreditasyon sürecini başarıyla tamamladığımız, Birleşik Akreditasyon kurumu UAF akreditasyonu ile Yönetim Belgelendirme hizmetlerini müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda artırmıştır.

2021 yılında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, 2022 yılı başından itibaren de ISO 27701 ve ISO 20000-1 standartlarında TÜRKAK akreditasyonu gerçekleştirilmiştir. YBM, müşterilerinin beklentilerini karşılamak adına sürekli gelişimini ve iyileştirmelerini devam ettirecektir.


Tüm hizmetlerimiz için tıklayınız... 

Img

Vizyonumuz: Tarafsız, güvenilir, ulusal ve uluslararası kabul edilmiş standartlara ve yasalara uygun, insana saygılı hizmetler sunarak; tüm sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir belgelendirme kuruluşu olmak. Bu bilgi, deneyim ve birikimlerimizi uluslar arası platforma taşımak.

Img

Misyonumuz: Her ölçekteki şirketlerin, kurumsal yapılarını ve performansını gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirmek, uluslararası kabul görmüş, güncel standartlara uyumunu belgelendirmek; gelişimini desteklemek ve sektörlerinde rekabet güçlerini arttırarak en iyi olmalarına yardımcı olmak.

Img

Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin markalarının saygınlığının korunmasını ve daima geliştirilmesini sağlayarak sektörlerinde rekabet gücünü arttırmaya yardımcı olmak.

Tarafsız, ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara ve yasalara uygun, bireye, topluma ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak; müşterilerine daima daha iyi hizmet sunmak ve bağımsızlık, gizlilik, güvenirlilik ve eşitlik ilkesini daima etkin kılmak.

“Toplam Kalite” anlayışı doğrultusunda; bütün müşterilerimizin, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin sürekli ve eksiksiz memnuniyetini sağlamak.

Denetim faaliyetlerimizi ISO 17021-1:2015 / ISO 17021-2:2016 / ISO 17021-3:2017 / ISO 27006-2:2021 / ISO 22003-1:2022 / IAF MD 9:2017 / IAF MD 5:2019 / IAF MD 01:2018 / IAF MD 02:2017 / IAF MD 21:2022 / IAF MD 22:2019 / ISO IEC 20000-6:2017 / BS 50003:2021 / TSE ISO IEC TS 17021-6:2014 / ISO IEC TS 17021-9:2016 / ISO / IEC TS 17021-10: 2018 akreditasyon kapsamı ve ISO 19011 ve zorunlu dokümanların (MD) şartlarına uygun olarak yürütmek, Sistemin etkinliğinde; sistem gerekleri ile müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

Img

Değerlerimiz
»  Müşteri odaklılık,
»  Geleceği yönlendirme,
»  Tarafsızlık ve bağımsızlık,
»  Mükemmele ulaşma inancı,
»  Bilgi ve deneyimi paylaşma,
»  Uygulanabilir çözümler sunma.
»  Yenilikçilik ve sürekli iyileştirme,
»  Gizliliğe ve ahlaki kurallara uyma, 
»  Proaktif ve samimi hizmet sunma,
»  Eşitlik, dürüstlük ve yasalara bağlılık,
»  Artı değer katan uzman hizmetler verme,
»  Müşterilerle işbirliği ve kamu yararını gözetme.

REFERANSLARIMIZ

BAZI REFERANS MÜŞTERİLERİMİZ