Img

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Etkin bir kalite yönetim sistemi için minimum şartları belirtir. Şartları geneldir, ölçek fark etmeksizin her sektör için uygulanabilir. Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını kuruluşa bırakır.

Detaylı Bilgi
Img

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için oluşturulmuş bir standarttır. Bir ürün standardı değildir. Ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile ilgilenir. Her sektöre, işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı...

Detaylı Bilgi
Img

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güv. Yön.Sis.

Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve önlemlerin alınmasını hedeflemektedir. Genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir. Her sektöre, işletmeye ...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yön.Sis.

Gıda zincirindeki zayıf halkaları ortadan kaldırarak gıda kaynaklı tehlikeleri en aza indirgeyip gıda zincirinin güvenliğinin bütünlüğünü sağlar. Standardın amacı gıda güvenliği ve emniyetini sağlamaktır. Kendi başına veya ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemi standartlarıyla kombine...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sis.

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi
Img

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yön.

Şirketin potansiyel müşterileri ile daha kârlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri

Bilgi teknolojileri hizmeti sunan kuruluşların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 22301 İş Sürekliliği Yön. Sis.

Kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, olumsuz olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 13485 Tıbbi Cihaz Üreticileri KYS

Ürünlerin, sağlık, güvenlik - emniyet özelliklerini gösterebilmesi ve minimum şartları sağlaması, sterilizasyon ve hijyen için çok önemli bir kılavuzdur. Steril tıbbi cihazlar için özel şartları taşır. Tıbbi cihazların risk gruplarının belirlenmesi için de bir kılavuzdur.

Detaylı Bilgi
Img

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi

Kuruluşlarda risk yönetimi anlayışını oturtmak ve faaliyetleri ile ilgili olarak, nasıl risk analizi ve değerlendirmesi yapılacağına ve nasıl risk etki analizi yapılacağını belirtir. Kuruluşun belli bir biriminde ya da bir bölgedeki teşkilatına kısmen de kurulabilir.

Detaylı Bilgi
Img

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Kuruluşun enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji...

Detaylı Bilgi
Img

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı

Bir kuruluşun çalışanları, ortakları ve tedarikçilerinin çalışma koşulları yanında, faaliyetlerinin sosyal etkilerini de dikkate alması gerektiği anlamına gelir. Zorunlu ve çocuk işgücü, iş sağlığı ve güvenliği, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık, ayrımcılık, disiplin uygulamaları, çalışma saatleri, ücretler ve yönetim sistemleri dâhil sorunları ele alır. .

Detaylı Bilgi