Sıkça Sorulan Sorular

Img

ISO nedir?
ISO, merkezi Cenevre’de olan, Standardizasyon için Uluslararası Organizasyonun kısaltmasıdır. Bu organizasyon, ISO denilen uluslararası standartları düzenler.

Akreditasyon veya belgelendirme nedir?
Akreditasyon, farklı standartlara sertifika düzenlemesi için belgelendirme kurumunun onaylı kabulüdür. Her ülkenin kendi düzenlenmiş akreditasyon kurumu vardır. Bu kurumlar, YBM gibi belgelendirme kurumlarına akreditasyon sağlarlar. Akreditasyon, belirlenmiş kontrol ve sistemlerin yerli yerinde olması ile elde edilir. Bu gereklilikler ayrıca uluslararası standartlar tarafından tanımlanmıştır (sistem sertifikasyonu için bu ISO17021).
Bir kez akredite olunca, belgelendirme kurumları ISO 9001 gibi akrediteli sertifikasyonu başarılı bir denetim geçiren herhangi bir organizasyona sunabilir.

Düzenlenen sertifikayı akreditasyon nasıl etkiler?
Sertifikasyona değer ve güvenilirlik katar. Yeni iş ihaleleri için genellikle kabul edilen tek çeşit akrediteli sertifikadır.

Akreditasyon uluslararası nasıl çalışıyor?
Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) sayesinde, akreditasyonlar üye ülkeler tarafından karşılıklı olarak tanınıyor. İlk olarak düzenleyen geleneksel ülkeler arasında akreditasyonlar yaygın olarak kabul edilmektedir, uluslararası pazarlarda sorunsuz kabul bakımından şu an için akreditasyonlar arasında resmi bir farklılık yok. www.iaf.nu sitesinden her ülkenin Akreditasyon Kuruluşu listesini bulabilirsiniz.

Bir şirket belgelendirme kuruluşları arasında geçiş yapabilir mi?
Evet, yapabilir. Bu genellikle eğer organizasyon, sertifikasyon tarafından sağlanan hizmetten memnun olmadığında karşılaşılan bir durumdur. Şirket başka bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek sertifikasyonunu değiştirebilir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Etkin bir kalite yönetim sistemi için minimum şartları belirtir.
Şartları geneldir, ölçek fark etmeksizin her sektör için uygulanabilir.
Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını kuruluşa bırakır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
Çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için oluşturulmuş bir standarttır.
Bir ürün standardı değildir. Ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile ilgilenir.
Her sektöre, işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemidir.

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.
Genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir.
Her sektöre, işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Kuruluşun enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Gıda zincirindeki zayıf halkaları ortadan kaldırarak gıda kaynaklı tehlikeleri en aza indirgeyip gıda zincirinin güvenliğinin bütünlüğünü sağlar. Standardın amacı gıda güvenliği ve emniyetini sağlamaktır.
Kendi başına veya ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemi standartlarıyla kombine olarak uygulanabilir.

ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi
Şirketin potansiyel müşterileri ile daha kârlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
Bir kuruluşun çalışanları, ortakları ve tedarikçilerinin çalışma koşulları yanında, faaliyetlerinin sosyal etkilerini de dikkate alması gerektiği anlamına gelir. Zorunlu ve çocuk işgücü, iş sağlığı ve güvenliği, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık, ayrımcılık, disiplin uygulamaları, çalışma saatleri, ücretler ve yönetim sistemleri dâhil sorunları ele alır. Her büyüklükte şirkete uygulanabilir.

ISO 13485:2003 Tıbbi Cihaz Üreticileri İçin Kalite Yönetim Sistemi
Ürünlerin, sağlık, güvenlik - emniyet özelliklerini gösterebilmesi ve minimum şartları sağlaması, sterilizasyon ve hijyen için çok önemli bir kılavuzdur. Steril tıbbi cihazlar için özel şartları taşır. Tıbbi cihazların risk gruplarının belirlenmesi için de bir kılavuzdur.

CE Ürün Belgelendirme
Ticari açıdan ürünlerin bir ülkeden Avrupa Topluluğuna üye olan bir ülkeye serbest dolaşımının yolunu açar. Diğer bir deyişle, bir ürünün, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine girebilmesi için üzerinde CE İşareti olması ve ürünün risk seviyesine göre CE Belgesi'ne sahip olması gereklidir.

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Bilgi teknolojileri hizmeti sunan kuruluşların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır.

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
Kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, olumsuz olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir.

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi
Kuruluşlarda risk yönetimi anlayışını oturtmak ve faaliyetleri ile ilgili olarak, nasıl risk analizi ve değerlendirmesi yapılacağına ve nasıl risk etki analizi yapılacağını belirtir. Kuruluşun belli bir biriminde ya da bir bölgedeki teşkilatına kısmen de kurulabilir.