ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi

Img

»  ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi
ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi standartları, büyük veya küçük bütün kamu ve özel kuruluşların faaliyetlerine yönelik riskleri doğru ve etkin bir şekilde yönetmek için tasarlanmıştır. Bu standartlar sayesinde oluşturulacak risk yönetim stratejileri, firmanın karşı karşıya kalabileceği her türlü riski yönetmek üzere uygulanabilir.
ISO 31000 standartları, kuruluşların hedeflerine ulaşabilmesi için kabul edilebilir bir güvence sağlamak üzere, taşıdığı faaliyet risklerinin sistematik olarak değerlendirilmesine olanak sağlar. Bu sayede muhtemel zararların yaratacağı etkiler en aza indirilmiş olur. Bunu yapabilmek için de kuruluş, elindeki her türlü bilgiyi kullanmak, analiz etmek ve karar vermek durumundadır.
Önemli olan risklerin de bazen fırsat yaratabileceğini anlamak ve bu yönde hareket edebilmektir. Risklerin yarattığı durumlardan kazanç sağlamak ve risklerin olumsuz etkilerinden kaçınmak mümkün olabilir.
Böyle bir imkan yaratabilmek için çoğu zaman ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’ni kurarken danışmanlık hizmeti alınması daha uygundur. Danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar, firmaların, organizasyonel yapılarını, hedeflerini, süreçlerini, varlıklarını, ürün veya hizmetlerini ve yürütülen ya da ileride başlanacak projelerini bir bütün olarak ele alırlar ve her yönden incelerler. Bunun sonucunda da fırsatları ve tehditleri daha çabuk tespit edip değerlendirebilir ve karşılığında strateji belirleyebilirler. Bu da firmanın zararlarının önlenmesinde gelişme demektir. Üstelik çeşitli zorluklar karşısında firmanın esnekliği artmış olacaktır.
ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi sayesinde, firma içinde farklı ünitelerde tespit edilen ve farklı sonuçları olan ancak bir şekilde birbirini etkileyen çeşitli riskler, tutarlı ve firma için en uygun şekilde yönetilmiş olacaktır.

Kurumsal risk yönetiminin firmalara sağlayacağı yararlar şunlar olabilir:

  • Firma içinde sorumluluk duygusu oluşturmak
  • Çalışanlar arasında risk konusunda farkındalık oluşturmak
  • Süreçleri etkin bir şekilde yönetmek
  • Riskleri önleyici bir yaklaşımla yönetmek
  • Kaynakları etkin kullanmak
  • Firmada açıklık ve şeffaflık kültürünü yaymak
  • Firmaya rekabet üstünlüğü sağlamak
  • Firmanın marka değerini yükseltmek