ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Img

» ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için oluşturulmuş bir standarttır. Bir ürün standardı değildir. Ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile ilgilenir. Her sektöre, işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemidir.

Gelecek nesillere devredilebilecek daha temiz ve yaşanabilir çevre için organizasyonlar tarafından oluşturulan çevre yönetim sistemi çevre politikası oluşturmak, bu politikayı uygulamak ve sürdürmek esasına dayanan ve çevre ile ilgili prosesleri, prosedürleri, sorumlulukları, kaynakları, planlama faaliyetlerini ve organizasyon yapısını düzenlemek üzere kurulan bir yönetim sistemidir. Etkin bir Çevre Yönetim Sistemi çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılmasını, iş veriminin arttırılmasını, maliyetlerin azaltılmasını sağladığı gibi şirket imajı üzerinde de önemli bir pozitif etkiye sahiptir.

Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları;
• Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
• İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
• Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
• Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
• Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
• Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.
• Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltır dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli sağlar.
• Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
• Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
• İşyeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
• Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
• Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.