SAĞLIKLI İŞYERİ SERTİFİKASYONU

Img

Covid-19 virüsü 2019 yılının son günlerinde önce Çin’de ortaya çıkıp bir salgın halinde tüm ülkeye yayılmış ve kısa sürede sırasıyla Avrupa ve diğer coğrafyalarda da görülmüş ve yayıldığı tüm ülkelerde hükümetleri kısa süre içinde ülke genelinde sıkı önlemler almaya mecbur bırakmıştır. Türkiye’de ilk vaka Mart 2020’de kaydedilmiş olup, Asya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hükümet tarafından fasılalar halinde bir dizi önlemler alınmasını zorunlu kılmıştır. Bulaşıcılığının çok hızlı olması nedeni ile kamu ve özel sektör kuruluşları gibi tüm kurum ve işyerlerinde faaliyetler durdurularak, sokağa çıkma yasaklarına veya kontrollü dolaşıma varan uygulamalar devreye alınmak durumunda kalınmıştır. Sağlıklı işyeri sertifikasyonunun amacı, tüm işletmelerin Covid-19 salgın dönemi içinde faaliyetlerini güvenli şartları oluşturarak gerçekleştirdiklerinin YBM tarafından değerlendirilmesi ve sertifikalandırılmasıdır.

BELGELENDİRME VE TETKİK ŞARTLARI
• Denetim tarihinden önce şartların karşılanmış olduğunu güvence altına almanız gerekmektedir. Herhangi bir kriterin gerekliliğinin yerine getirilmemiş olması sertifika almanıza engeldir.
• İlk denetimin yapılmasını müteakip, herhangi bir uygunsuzluk bulunmaması halinde sertifikanız 3-5 işgünü içerisinde teslim edilecektir. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde de uygunsuzluklar kapatıldıktan sonraki 3-5 iş günü içerisinde sertifikanız teslim edilecektir. Belgeniz YBM web sayfasında yayınlanacaktır.
• Fiyat teklifi ve sertifika geçerliliği YILLIK olup, her yapılacak denetim öncesi ücretin, YBM Belgelendirme hesabına yatırılmış olması gerekmektedir.
• İstanbul dışındaki tetkiklerde ulaşım ve konaklama ücretleri ayrıca faturalandırılacaktır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
• Başvuru formunu info@ybm.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.


SAĞLIKLI İŞ YERİ BELGESİ BAŞVURU FORMU