Img

Toz Ölçümü

Toz: Ortama yayılan katı (solid) organik yada inorganik parçacıklardır. Örnek; metal, kömür, tahta, tahıl. Solunabilir Toz: Ağız ve burun yoluyla alınan, havada asılı kalan tüm parçacıkların kütlesi olarak...

Detaylı Bilgi
Img

Gürültü Maruziyeti Ölçümü

Gürültünün fiziksel etkileri :Gürültünün işitme duyusunda oluşturduğu olumsuz etkiler geçici işitme kaybı ve kalıcı işitme kaybıdır. Gürültünün fizyolojik etkileri: İnsan vücudunda oluşan kas gerilmeleri…

Detaylı Bilgi
Img

Aydınlatma Ölçümü

İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır…

Detaylı Bilgi
Img

Titreşim Ölçümü

Bütün vücut titreşimi : Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimdir…

Detaylı Bilgi
Img

Termal Konfor

Termal konfor, çalışılan ortam için gereken hava sıcaklık nem ve basınç koşullarının yaşama standartlarına uygun olmasıdır. Basıncın yüksek olması da, nemin fazla veya eksik olması da, aşırı…

Detaylı Bilgi
Img

Kimyasal Madde Tayini

İşyerlerinde hammadde, ara veya mamül madde olarak gaz, buhar, sis, duman veya toz şeklinde değişik maddeler bulunur veya çeşitli işlemler sonucu ortaya çıkar. Bunlar işyeri havasını kirletebilirler.

Detaylı Bilgi
Img

Topraklama Ölçümü

TS EN/ ISO IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları için Genel Şartlar standardına uygun Kalite Yönetim Sistemi, Ulusal ve Uluslar arası Yönetmeliklere uygun deney metodları, konusunda …

Detaylı Bilgi