ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Img

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve önlemlerin alınmasını hedeflemektedir. Genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir. Her sektöre, işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemidir.
Eski adıyla OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Mart 2018’de ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı olarak yayınlanmıştır. OHSAS belgeli kuruluşların yeni standarda geçişleri için Mart 2021 yılına kadar süre verilmiştir. Bu süre sonunda OHSAS belgeleri geçerliliği kalmayacaktır.

İşçi Sağlığı Ve Güvenliğinin Amacı
• Çalışanları kaza ve diğer etkenlerden korumak,
• İşletme güvenliğini sağlamak,
• Üretim güvenliğini sağlamak,
• Kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesi,
• Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi.

Faydaları
• Azaltılmış devamsızlık ve personel sirkülasyonu ile verimliliğin artmasını sağlar.
• Çalışanların kendi iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde, aktif rol almaya teşvik edildiği, sağlık ve güvenlik kültürü oluşur.
• İş sağlığı ve güvenliği performansını proaktif olarak iyileştirmek için güçlendirilmiş liderlik taahhüdü ortaya koyar.
• Yasal ve düzenleyici gereksinimleri karşılama yeteneği sunar.
• Kuruluşun itibarını yükseltir.
• Personelin genel motivasyon ve moralini yüksek tutar.