ISO 9001 KALITE YÖNETIM SISTEMI

Img

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Etkin bir kalite yönetim sistemi için minimum şartları belirtir. Şartları geneldir, ölçek fark etmeksizin her sektör için uygulanabilir. Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını kuruluşa bırakır.

Kalite Yönetim Prensipleri
1. Müşteri odaklılık
2. Liderlik
3. Çalışanların katılımı
4. Proses yaklaşımı
5. İyileştirme
6. Kanıt esaslı karar alma
7. İlişki yönetimi

Kalite Yönetim Sisteminin Amacı
• Kalite yönetimi için genel bir çerçeve sağlaması,
• Kuruluşlar arasında güven ortamı oluşturması,
• Proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi,
• Müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının güveninin verilmesidir.

Kalite Yönetim Sisteminin Sağladığı Yararlar
• İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
• Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
• İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesine sahip olmanın getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
• Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
• Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
• Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
• Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
• İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
• İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (alt yapının) oluşturulması
• Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
• Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
• Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması