ISO 55001 VARLIK YÖNETİMİ SİSTEMİ

Img

»  ISO 55001 VARLIK YÖNETİMİ SİSTEMİ
Varlık Yönetimi bir kuruluşun varlıklarının maliyetlerini, risklerini, fırsat ve performanslarını doğru yaklaşım, planlama ve uygulamalar ile analiz edip onlardan maximum fayda sağlamayı amaçlayan bir yönetim sistemidir.
Varlık yönetimi, varlıklardan değer elde etmek isteyen her işletme için önemli olan ve 2014 yılında yayınlanan ISO 55001 Varlık Yönetim Standart Serileri ile uluslararası standart haline gelen bir alandır.
Gelişen teknoloji ile varlıklar yüksek maddi değerlere ulaşmakta ve işletmeler için ciddi yatırımlar oluşturmaktadır. Bu nedenle varlıkları tüm yaşam döngüleri boyunca etkin kullanmak, sürdürülebilir işletmeler için zorunluluk haline gelmiştir.
Varlık yönetimi (asset management), farklı sektörlerde farklı şekillerde kullanılabilen ve tanımlanabilen bir kavramdır. Varlık yönetimi fiziksel varlıkların yaşam döngüsüne bütüncül bir yaklaşım sergileyen, doğru kararların alınması ve ilgili süreçlerin optimizasyonu ile uğraşan, bakım yönetiminin evrimleştiği yeni bir bilim disiplinidir.

Faydaları
• Mali performansta iyileşme,
• Bilinçli varlık yatırımı kararları,
• Riskin yönetilmesi,
• Hizmet ve çıktılarda iyileşme,
• Sosyal sorumluluğun gösterilmesi,
• İtibarın artması,
• Kuruluşun sürdürülebilirliğinin artması,
• Etkinlik ve verimliliğin iyileştirilmesi.