ISO 37001 RÜŞVETLE MÜCADELE YÖNETİM SİSTEMİ

Img

» ISO 37001 RÜŞVETLE MÜCADELE YÖNETİM SİSTEMİ
Yatırımcı, iş ortakları, personel ve hissedarların hepsinin, yönetimin örgütün her seviyesinde suiistimali önlemek için her türlü çabayı gösterdiğinden emin olmaları gerekir. ISO 37001 standardı, bir organizasyonun proaktif bir yolsuzluk karşıtı sistemi uygulamasına ve sürdürmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Rüşvet ve Yolsuzluk küresel düzeyde uluslararası ticaret için bir engel oluştururken, organizasyonlar için de çalışanlarının moralleri üzerinde de oldukça olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bir şirket rüşvet önleme ve tespit etme konusunda yetkinliğe sahipse, uygun olmayan davranışın ortaya çıkması riski daha az olur ve bu riskin gerçekleşmesi, diğer şirketlere oranla daha erken aşamalarda tanımlanır ve yönetilebilir. Rüşvet karşıtı yönetim sistemi (anti-bribery management system) bir organizasyon içinde rüşvet karşıtı bir kültür yerleştirmek ve uygun kontrolleri uygulamak suretiyle rüşvetin nasıl doğabileceğini algılama şansını arttırmak ve ilk etapta etki alanını azaltmak üzere tasarlanır.

Faydaları
• Standart, rüşvetle mücadele yönetim sisteminin uygulanması için asgari gereklilikleri ve destekleyici rehberliği sağlar.
• ISO 37001 sertifikasyonu, bir kurumun rüşveti önlemek için uygun önlemleri aldığını yönetim, yatırımcılar, iş ortakları, personel ve diğer paydaşlara güvence sağlar.
• Uygulama ve sertifikalar, ihtilaf durumunda durum tespiti kanıtı olarak kullanılabilir
• ISO 37001 standardı, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 ile aynı yapıyı takip eder ve mevcut yönetim sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
• Sertifikasyon denetimi sırasında denetçilerimiz iyileştirme potansiyelini tespit eder ve rüşvetle mücadele sisteminizin etkinliğini artırmak için önerilerde bulunur.
• Rüşvetle savaşmaya yardım eder
• Etik iş kültürünü teşvik eder
• Etkilenen süreçlerin performansını artırır
• Çalışanların rüşvetle mücadele konusundaki en iyi uygulamalarına olan bağlılıklarını kanıtlar.
• İşletmeniz boyunca riski izler ve yönetir
• Kuruluşunuzun rüşvetle mücadele uyum programını uyguladığını, sürdürdüğünü ve geliştirdiğini gösterir.
• Şirketi, mal varlığını, hissedarları ve yöneticileri rüşvetten korur.