ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Img

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Gıda zincirindeki zayıf halkaları ortadan kaldırarak gıda kaynaklı tehlikeleri en aza indirgeyip gıda zincirinin güvenliğinin bütünlüğünü sağlar. Standardın amacı gıda güvenliği ve emniyetini sağlamaktır. Kendi başına veya ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemi standartlarıyla kombine olarak uygulanabilir.
ISO 22000 Standardı'nın temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır.
ISO 22000 standardı "Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi" olarak yayınlanmış ilk uluslararası standarttır. ISO 22000 standardı BRC, IFS, Eurepgap, HACCP gibi sistemleri de içerecek şekilde kapsamlı biçimde oluşturulmuştur. HACCP standardının yerini alması ve ISO 9001, ISO 14001 belgeleri gibi uluslararası tanınabilirliği ve izlenebilirliği olması öngörülmektedir.
Gıda Zincirindeki tüm kuruluşlar için gereksinmelerin tanımlandığı bu sistemde "tarladan çatala" kadar olan tüm gıda üretim süreçlerinde catering ve ambalajlama kuruluşları da dâhil; bu zincirde yer alan tüm kuruluşların uyması gereken şartlar tanımlanmıştır.

ISO 22000'in Faydaları Nelerdir?
• Tüketicilerin güvenini kazanma
• Tüketicilerin zarar görmesini engelleme
• Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir iyileşme
• Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
• Tüketiciyi amaçlanan kullanım şekli konusunda bilinçlendirme
• Ürünün pazarlama gücünü artırma