ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

Img

»  ISO 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ
Bilgi teknolojileri hizmeti sunan kuruluşların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır.
İş hayatımızda ve gündelik yaşantımızda bilgi teknolojileri büyük yer tutmaktadır. Sosyal, ticari ve bilimsel medyada adeta olmaz ise olmaz şartlardandır. Bilgi teknolojileri denildiğinde, internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis hizmetlerinden yazılım hizmetlerine kadar bir bilgi işlem biriminin sunabileceği tüm faaliyetleri kapsar. Bunca geniş kullanılan ve gittikçe yaygınlaşan ve de gelişen bir teknoloji mutlaka sürdürülebilir, yönetilebilir ve kontrol edilebilir olmalıdır.

Faydaları
• Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını doğru anlama ve bu sayede doğru hizmet ve desteği sağlama
• Bilgi Teknolojileri fayda ve yeteneklerinin neler olduğunun açık ve net görülmesini sağlama
• Mevcut hizmetler konusunda daha sağlam bilgi sağlanması
• Artan servis kalitesi ve kurum güvenilirliği sağlaması
• Personel yeteneklerinin daha doğru analizi sayesinde çalışan desteğinin artırılması
• Daha etkili bir şekilde dış hizmet sağlayıcısı edinme yeteneği sağlama
• Bilgi Teknolojileri yönetme ve işletme maliyetlerinin olabildiği kadar düşürülmesi
• Hizmet aşamasında emniyet, hız ve erişilebilirlik sağlamak ve artırmak
• Aksaklık ve sorunların tekrar ele alınıp yinelemesini engellemek
• Kaynakların etkin bir şekilde kullanımı
• Bilgi Teknolojileri ekiplerinin memnuniyetinde artış
• Bilgi Teknolojileri servislerine erişimde artış ve kolaylık sağlama
• Gereksiz işlerin saptanması ve bertaraf edilmesini sağlama
• Geçmiş deneyimlerde bir öğrenme ve ders alma süreci oluşmasını sağlama
• Hizmet dağılımında yer alan kişilerin sorumluluklarını bilmeleri konusunda aydınlanma sağlama