SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı

Img

»  SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
SA8000 standardı ve doğrulama sistemi, insan çalışama yerleri sağlamak için güvenilir, ayrıntılı ve verimli bir araçtır, çünkü aşağıdakileri içermektedir:
Tüm geniş çapta-kabul görmüş uluslar arası çalışma haklarını kapsayan bir standart.
Uyum ve gelişmenin devamı için fabrika-düzeyi yönetim sistemi gereksinimi.
Uygunluğun bağımsız, uzman doğrulaması: SAI tarafından akredite edilmiş denetleme organlarıyla tesislerin sertifikasyonu.

SA 8000 Standart Unsurları
SA8000; ILO geleneklerinde uluslar arası işyeri normları ve UN'nin Evrensel Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonuna ve Geleneksel Çocuk Haklarına dayanmaktadır.
Çocuk İşçi: 15 yaş altında işçi olmaz; ILO madde 138 kuralına göre çalışan ülkeler için çalışan çocukların yaşı minimum 14 yaştır.
Zorla Çalıştırma: Zorunlu çalıştırma yoktur, buna mahkum, borç karşılığı çalıştırma ve kölelik de dahildir, çalışanlar veya dış üyelerin kimlik kağıtları veya depozitler tutulamaz.
Sağlık ve Güvenlik: Yaralanmaları önlemek için işlemler yapılmalı, güvenli ve sağlıklı bir iş çevresi sağlanmalı, düzenli sağlık ve güvenlik işçi eğitimleri; sağlık ve güvenlik tehditlerini tespit etmek için sistem; banyo ve içme suyuna erişim.
Toplu sözleşme ve Birlik Oluşturma Hakkı: Ticari birlikler ve toplu sözleşmeye katılma ve oluşturma hakkına uyum; kanunların bu özgürlüğü yasakladığı yerlerde birleşme ve sözleşme bakımından paralel çalışmak.
Ayrımcılık: Irk, sınıf, orijin, din, sakatlık, cinsiyet, seksüel oryantasyon, birlik veya politik üyelik veya yaşa dayalı ayrımcılık yoktur; cinsel taciz yoktur.

Disiplin:
Bedensel cezalandırma, ruhsal veya fiziksel baskı veya sözlü hakaret yoktur.

Çalışma Saatleri:
Uygulanabilir kanuna uygun olarak, ancak her durumda, her yedi günlük periyot için en az bir boş gün ile haftada 48 saatten fazla olmamalı; gönüllü fazla mesai için uygun oranda prim ödenmeli ve bunlar da düzenli bir temelde haftada 12 saati aşmamalı; eğer bir toplu sözleşmenin parçasıysa fazla mesai zorunlu olabilir.

Tazminatlar:
Standart bir hafta çalışması için ödenen ücretler, yasal ve endüstri standartlarını karşılamalı ve işçilerin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmalıdır; disiplin kesintisi yoktur.

Yönetim Sistemleri:
Sertifikasyon kazanmak ve sürdürmeye çalışılan tesisler, yönetim sistemleri ve uygulamaları bakımından standartla bütünleşmek için basit uygunluktan öteye gitmelidir.

...