CE ÜRÜN BELGELENDİRME

Img

»  CE Ürün Belgelendirme
CE İşareti
CE işareti ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Avrupa Birliği işaretidir. İşaretin kullanılmasının nihai amacı Avrupa Birliği Ortak Pazarının oluşturulması ve pazarın akışkanlığının arttırılmasıdır. CE İşareti, Fransızca’da “EuropenneConformite” olarak ifade edilmekte olup, Avrupa’ya Uygunluk anlamına gelmektedir. Tüketiciler için bu marka, temel güvenlik ve kalite şartlarının sağlandığını ifade eder ve tercih sebebi olur. Dolayısı ile CE markası, satışları ve müşteri memnuniyetini artırır. CE işareti taşımayan ürünler; AB'de pazarlanamaz ve hatta AB dışında üretilen ve CE işareti taşımayan ürünlerin bu ülkelere girmesi mümkün değildir.

  CE işareti taşıyan bir ürün: 

   »  İnsan emniyeti,
   »  Can ve mal emniyeti,
   »  İnsan sağlığı, 
   »  Çevre koruması, 
   »  Enerji tasarrufunu öngörür.

  

AB'NİN YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ         

Direktif numarası Değişiklikler

Birleştirilmiş versiyon

Direktiflerin Kısa Başlıkları

2006/95/EC

 

Alçak Gerilim Cihazları

87/404/EEC 
90/488/EEC 
93/68/EEC

87/404/EEC

Basit Basınçlı Kaplar

88/378/EEC
93/68/EEC

88/378/EEC

Oyuncaklar

89/106/EEC 
93/68/EEC

89/106/EEC

İnşaat Malzemeleri

89/336/EEC
92/31/EC 
93/68/EEC
2004/108/EC

89/336/EEC

Elektromanyetik Uyumluluk

98/37/EC  
98/79/EC
2006/42/EC

98/37/EC

Makinalar

89/686/EEC 
93/68/EEC
93/95/EEC 
96/58/EC 

89/686/EEC

Kişisel Koruyucu Donanımlar

90/384/EEC 
93/68/EEC

90/384/EEC

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri

90/385/EEC 
93/42/EEC  
93/68/EEC

90/385/EEC

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar

90/396/EEC 
93/68/EEC

90/396/EEC

Gaz Yakan Aletler

92/42/EEC 
93/68/EEC
2004/8/EC
2005/32/EC

92/42/EEC

Sıcak Su Kazanları

93/15/EEC 

 

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcılar

93/42/EEC 
98/79/EC 
2000/70/EC
2001/104/EC

93/42/EEC

Tıbbi Cihazlar

94/9/EC 

 

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar

94/25/EC
2003/44/EC

94/25/EC

Gezi Amaçlı Tekneler

95/16/EC 

 

Asansörler

97/23/EC 

 

Basınçlı Ekipmanlar

98/79/EC 

 

İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazlar

1999/5/EC

 

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları

2000/9/EC 

 

Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar

2004/22/EC

 

Ölçü Aletleri

Yeni Yaklaşım veya Global Yaklaşıma Dayanan fakat CE İşareti Öngörmeyen Direktifler
Direktif numarası Değişiklikler Birleştirilmiş versiyon Direktiflerin Kısa Başlıkları

94/62/EC
2005/20/EC

94/62/EC

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları

96/48/EC 
2004/50/EC

96/48/EC

Yüksek Hızlı Ray Sistemleri

96/98/EC  
2002/84/EC 

96/98/EC

Denizcilik Ekipmanları

2001/16/EC 
2004/50/EC

2001/16/EC

Trans-Avrupa geleneksel ray sisteminin uyumu 

 Yeni Yaklaşım Veya Global Yaklaşımın Bazı İlkelerine Dayanan Direktifler

Direktif numarası Değişiklikler Birleştirilmiş versiyon Direktiflerin Kısa Başlıkları

96/57/EC 

 

Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular Ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları

1999/36/EC 

 

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

2000/14/EC 

 

Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü

2000/55/EC 

 

Florasan lambalarda enerji etkinliği