BELGELENDİRME

Img

1.) Firma Bilgi Formu
Kuruluş yönetici ya da temsilcisi tarafından firma faaliyetleri, çalışan sayısı, işletme prosesleri gibi bilgilerin yer aldığı “Firma Bilgi Formu" nun doldurularak YBM’ ye gönderilmesi.

2.) Fiyat Teklifi
"Firma Bilgi Formu" esas alınarak hazırlanan "Fiyat Teklifi"in YBM tarafından kuruluşa gönderilmesi. (P-17 Hizmetlerin Fiyatlandırılması)

3.) Belgelendirme İçin Başvuru "Teklif" in kabulünü takiben, kuruluş yönetici ya da temsilcisi tarafından başvuru formunun doldurulması ve Kalite El Kitabı ve Prosedürlerle ile birlikte YBM'ye gönderilmesi.

4.) I. Aşama Denetimi
Belgelendirmeye esas standartta yer alan tüm hususların birinci ya da ikinci seviye dokümanlar içinde yer aldığının tespit edilmesidir. Yönetim sistemi dokümantasyonun ilgili standart gereksinimlerine uygunluğunun incelenerek varsa uygunsuzluklar için yazılı rapor hazırlanması.

5.) II. Aşama Denetimi
Kuruluş Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9000 standardının, ilgili yasaların gereklerine ve kuruluş kalite politikasına uygun olarak kurulmuş ve doğru ve etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun (uygunluğunun) belirlenmesi amacı ile kuruluşta gerçekleştirilen belgelendirmeye esas denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi.

6.) Belgelendirme
Tespit edilen düzeltici faaliyetlerin bir kanıtının YBM’ ye gönderilmesinden sonra belgenin YBM tarafından onaylanarak yayınlanması.

7 ) Gözetim Denetimleri
6 ayda ya da yılda 1 kez belgelendirilen yönetim sisteminin sürekli gelişimini takip etmek amacıyla gözetim denetimlerinin yapılması.