Toz Ölçümü

Img

»  Toz Ölçümü
Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü ve İşyeri Ortamı Toz Ölçümü
Toz: Ortama yayılan katı (solid) organik yada inorganik parçacıklardır. Örnek olarak; metal, kömür, tahta, tahıl...
Solunabilir Toz: Ağız ve burun yoluyla alınan, havada asılı kalan tüm parçacıkların kütlesi olarak tanımlanmaktadır,
İşletmelerde proses kaynaklı vb nedenlerle yüzeyden kalkan toz, kir ve kimyasallar, havada uzun süre kalabilen küçük katı ya da sıvı parçacıklar oluşabilir. Bu parçacıklara yüksek derecede maruziyet halinde, tepkimeye girebilen kimyasallar, çalışanların akciğerlerinin en derin noktalarına kadar taşınabilir.
İşyerlerinde müsaade edilen solunabilir toz sınır değerlerinin aşılmamasına özen gösterilerek tozun neden olduğu akciğer hastalıklarına engel olunabilir.
28812 Sayılı Tozla Mücadele Yönetmeliği der ki ;
MADDE 5 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.
MADDE 8 – (1) ( a) Risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılmasını sağlar