Topraklama Ölçümü

Img

»  Topraklama Ölçümü

Çalışma hayatının zorlu yollarının temel yapı taşlarından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4’te der ki “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.”

Yönetim Belgelendirme Merkezi Test ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. olarak İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak kurulmuş olup, TS EN/ ISO IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları için Genel Şartlar standardına uygun Kalite Yönetim Sistemi, Ulusal ve Uluslar arası Yönetmeliklere uygun deney metodları, konusunda Uzman Laboratuvar Personeli ve Son Teknoloji Ürünü Ölçüm Cihazları ile hizmet vermekteyiz.

Laboratuvar Kapsamımız ekte ayrıntılı olarak sunulmuş olup akreditasyon çalışmalarımız halen devam etmektedir.
Kurumumuz hizmetinize sunulmuş olup her türlü sorularınız için arayabilirsiniz. Birlikte Çalışabilmek ümidi ile iyi çalışmalar dileriz.