Periyodik Kontroller

Img

»  Periyodik Kontroller
Basınçlı Ekipmanlar
Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.
Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.
Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, atanmış YBM muayene personeli (makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri) tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.
Ekipman Adı Kontrol Periyodu(Azami Süre) Periyodik Kontrol Kriterleri Buhar kazanları 1 Yıl TS 2025 ve TS EN 13445-5 Kalorifer kazanları 1 Yıl TS EN 12952-6 Taşınabilir gaz tüpleri(Dikişli, dikişsiz) 3Yıl TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148 Taşınabilir asetilen tüpleri TS EN 12863 sürelerde TS EN 12863 Manifoldlu asetilen tüp demetleri 1 Yıl TS EN 12755 ve TS EN 13720 Manifoldlu tüp demetleri 1 Yıl TS EN 13385 ve TS EN 13769 Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1) 10 Yıl TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1) 10 Yıl TS EN12817, TS EN 12819 Kullanımdaki LPG tüpleri 1 Yıl TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767,TS EN 14795, TS EN 14914 Basınçlı hava tankları(2), (3) 1 Yıl EN 13445-5 Kriyojenik tanklar TS EN:13458 – 3 sürelerde. TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3, Tehlikeli sıvıların(4) bulunduğu tank ve depolar 10 Yıl(5) API 620, API 650, API 653, API 2610

Tezgahlar
- Makine ve tezgâhlarının periyodik kontrolleri iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik yönetmeliğinde yer alan hususlara uygun olarak yapılır.
- Makine ve tezgâhlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
- Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların periyodik kontrolü; makine veya mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri ve/veya bunların teknikerleri tarafından birlikte yapılır.

Kaldırma İletme Ekipmanları
Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, atanmış YBM muayene personeli (makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri) tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.
Ekipman Adı Periyot(Azami Süre) Periyodik Kontrol Kriterleri Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2),(3) 1 Yıl TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) (4) 1 Yıl Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır. Yürüyen merdiven ve yürüyen bant 1 Yıl TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) 1 Yıl TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Yapı İskeleleri(5),(6) 6 Ay TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK- II’ nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.