ISO 9001:2015 KALITE YÖNETIM SISTEMI

Img
Kalite Yönetim Prensipleri
· Müşteri odaklılık
· Liderlik
· Çalışanların katılımı
· Proses yaklaşımı
· Yönetime sistem yaklaşımı
· Sürekli iyileştirme
· Karar vermede gerçekçi yaklaşım
· Karşılıklı faydaya dayalı ilişki (tedarikçi/çalışan/müşteri)

Kalite Yönetim Sisteminin Amacı:
· Kalite yönetimi için genel bir çerçeve sağlaması,
· Kuruluşlar arasında güven ortamı oluşturması,
· Proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi,
· Müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının güveninin verilmesidir.

Kalite Yönetim Sisteminin Sağladığı yararlar
· İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
· Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
· İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
· Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
· Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
· Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
· Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
· İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
· İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (alt yapının) oluşturulması
· Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
· Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
· Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

Kalite Yönetim Sistemi Kuruluş Aşamaları
ISO 9000 Kalite Sistemi "Yaptığını yaz, yazdığını uygula, uyguladığını kanıtla" "Söz uçar yazı kalır" felsefesi üzerine kurulmuştur.
· Proje sorumlusunun belirlenmesi, proje ekibinin oluşturulması ve eğitimi
· Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması
· Politika ve hedeflerin tespiti
· Plan hazırlama
· Sistemin kurulması (Prosedür oluşturma)
· Sistemin uygulanması
· Uygulamanın izlenmesi / tetkiki
· Sistemin iyileştirilmesi