Gürültü Maruziyeti Ölçümü

Img

»  Gürültü Maruziyeti Ölçümü
28721 sayılı Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre;

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler.

Gürültü
Dünyada pek çok ülkede en yaygın sağlık problemlerinden olan ve daha çok endüstride karşımıza çıkan gürültü kalıcı ve geçici işitme kayıplarına, bazı iş kazalarına, psikolojik olumsuzluklara ve dolayısıyla iş veriminin düşmesine neden olacak kadar tehlikeli sınırlarda bulunabildiği bilimsel olarak bilinmektedir.

Gürültünün fiziksel etkileri :Gürültünün işitme duyusunda oluşturduğu olumsuz etkiler geçici işitme kaybı ve kalıcı işitme kaybıdır.
Gürültünün fizyolojik etkileri: İnsan vücudunda oluşan kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının değişmesi, göz bebeği büyümesi, solunum hızlanması, dolaşım bozuklukları ve ani refleks benzeri hayati değişikliklerdir.
Gürültünün psikolojik etkileri: Gürültü, sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk ve zihinsel etkilerde yavaşlama gibi psikolojik etkilere sebep olmaktadır.
Gürültünün performans üzerine etkileri :Gürültünün is verimini azaltması ve işitilen seslerin anlaşılmaması gibi görülen etkileridir. Konuşmanın algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi türünden fonksiyonların engellenmesi, büyük ölçüde arka plan gürültüsünün düzeyi ile ilgilidir. Gürültünün iş verimliliği ve üretkenlik ile ilgili etkileri konusunda yapılan çalışmalar karmaşık işlerin yapıldğı ortamın sessiz, basit işlerin yapıldığı ortamların ise biraz gürültülü olması gerektirdiğini göstermiştir. Özetle ortamda belli bir iş ya da fonksiyon için belirlenen arka plan gürültüsünün fazla olması durumunda iş verimliliği düşmektedir.