Aydınlatma Ölçümü

Img

»  Aydınlatma Ölçümü
Çalışma Ortamı Aydınlatma Ölçümü
İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. İşyerlerinde aydınlatma iş verimini de çok büyük ölçüde etkilemektedir. Aydınlatma öncelikle, yapılan iş ve işlemlerde tüm detayın görülebilmesi için gereklidir. iş sağlığı ve güvenliği açısından ise aydınlatmanın işin uygulanan kalite standartlarının gerektirdiği şekilde yapılmasını ve hata oranlarının azaltılmasını sağlamasının yanında iş kazalarının önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır.
Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığıca 17 Temmuz 2013 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 28710 sayılı İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmeliğe göre ;
MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için;
a)Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir...
b) İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma,havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar.

AYDINLATMA
İyi bir aydınlatma, görmedeki çabukluk ve doğruluk, bir yandan zaman kazancı sağlarken, yetersiz aydınlatma ise verim düşüklüğü yanında işçinin moral ve fiziksel sağlığı üzerinde kötü sonuçları olacaktır.
İyi bir aydınlatmanın çalışanlar üzerindeki olumlu etkisi şöyle özetlenebilir:
• iyi bir aydınlatma görme keskinliği (gözün ayırt edebilirliğini) artırır. Bakılan eşya daha ı̇yı̇ görülür.
• iyi bir aydınlatma ı̇le iş kazası sayısı azalır.
• iyi bir aydınlatma işçilerin başarısını artırır.
• iyi aydınlatma iş görmede çabukluk sağlar